WINDSTILTE nu

MELD JE AAN VOOR DE MINDFULNESSTRAINING
Data en locatie nader te bepalen in overleg met de deelnemers

Er start een training op dinsdag 6 juni ’s avonds
De training omvat 8 sessies van 2 tot 2,5 uur, plus windstiltedag
Deelnameprijs € 295,–
Informeer naar korting voor jongeren en mensen met een smalle beurs
Informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar mogelijkheden van vergoeding

OF MELD JE AAN VOOR DE VOLGENDE WINDSTILTEDAG 
De datum en locatie voor de windstiltedag wordt nader bepaald
Deelnameprijs € 30,– (incl. koffie/thee/lunch)

VUL VOOR MEER INFORMATIE HET CONTACTFORMULIER IN

OF BEL  06-27597355
OF MAIL  windstiltenu@gmail.com

CATEGORIE 1-REGISTRATIE VMBN NR. 20221657

RABOBANK NL07 RABO 0162213514  T.N.V. W.A.C. VAN WINDEN, GRONINGEN

INSCHRIJVING KVK: WINDSTILTE, NR. 73621773

Disclaimer
Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Windstilte Mindfulnesstraining en coaching geen garantie bieden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Windstilte Mindfulnesstraining en coaching aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, noch voor informatie op de websites waarnaar wordt verwezen. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Privacyverklaring

Windstilte verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De onderstaande gegevens die worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer(s)
  • e-mailadres

overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op de website aan te maken, u aan te melden voor een activiteit, in correspondentie en per telefoon.

Waarom wij gegevens nodig hebben:
Windstilte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling voor deelname aan training of workshops.
  • het bijhouden van contact en deelname gegevens.
  • verzenden van nieuwsberichten en/of nieuwsbrief.

Na afloop  van een trainingssessie of coaching traject worden uw gegevens na  6 maanden verwijderd uit mijn bestand.

Website:
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en archivering daarvan. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Delen met anderen:

Windstilte verstrekt uitsluitend gegevens aan andere leden indien u daarvoor bij het aangaan van het lidmaatschap of op een later moment toestemming heeft gegeven. Overige verstrekking van gegevens aan derden gebeurt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar windstiltenu@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Windstilte zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Windstilte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via windstiltenu@gmail.com

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacyverklaring

Windstilte behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid.

Correspondentie gegevens Windstilte
Contactpersoon: Helma van Winden
E-mail:  windstiltenu@gmail.com
Windstilte is op …..ingeschreven bij de KvK onder nummer 73621773

Laat dit veld blanco
Return to Top ▲Return to Top ▲